Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2019 (částky 29–32 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.11. týden – 11. březen až 17. březen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 32 rozeslaná dne 14. 3. 2019

74/2019
Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Plné znění částky 32 (123 kB)

Částka 31 rozeslaná dne 14. 3. 2019

73/2019
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Plné znění částky 31 (21 MB)

Částka 30 rozeslaná dne 14. 3. 2019

72/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 30 (11 MB)

Částka 29 rozeslaná dne 14. 3. 2019

71/2019
Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

70/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Plné znění částky 29 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme