Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2020 (částka 28–33 Sb.)

V tomto týdnu byl publikováno sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 33 rozeslaná dne 14. 3. 2020

82/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 33 (88 kB)

Částka 32 rozeslaná dne 13. 3. 2020

81/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

80/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

79/2020
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

78/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

77/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

76/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

75/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Plné znění částky 32 (111 kB)

Částka 31 rozeslaná dne 12. 3. 2020

74/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

73/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

72/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

71/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

70/2020
Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Plné znění částky 31 (128 kB)

Částka 30 rozeslaná dne 12. 3. 2020

69/2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

Plné znění částky 30 (92 kB)

Částka 29 rozeslaná dne 12. 3. 2020

68/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.

Plné znění částky 29 (217 kB)

Částka 28 rozeslaná dne 12. 3. 2020

67/2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

66/2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

65/2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %

Plné znění částky 28 (103 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme