Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2021 (částka 47–52 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 52 rozeslaná dne 19. 3. 2021

136/2021
Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů

Plné znění částky 52 (98 kB)

Částka 51 rozeslaná dne 18. 3. 2021

135/2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. 

134/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

133/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

132/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

131/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 51 (132 kB)

Částka 50 rozeslaná dne 15. 3. 2021

130/2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.

Plné znění částky 50 (91 kB)

Částka 49 rozeslaná dne 17. 3. 2021

129/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb.

Plné znění částky 49 (94 kB)

Částka 48 rozeslaná dne 17. 3. 2021

128/2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

127/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů 

126/2021
Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Plné znění částky 48 (373 kB)

Částka 47 rozeslaná dne 17. 3. 2021

125/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 47 (10 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme