Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 11. týden 2023 (částka 39–41 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 41 rozeslaná dne 17. 3. 2023

70/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

69/2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína  

Plné znění částky 41 (536 kB)

Částka 40 rozeslaná dne 15. 3. 2023

68/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

67/2023
Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online

Plné znění částky 40 (99 kB)

Částka 39 rozeslaná dne 15. 3. 2023

66/2023
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky

65/2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Plné znění částky 39 (9 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme