Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 12. týden 2016 (částky 32 – 37 Sb.)

V tomto týdnu byla mj. publikována vyhláška o nakládání s odpady nebo vyhláška o změně pravidel provozu na pozemních komunikacích. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.12. týden – 21. až 27. března 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 37 rozeslaná dne 23. 3. 2016

92/2016
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii

Plné znění částky 37 (506 KB)

Částka 35 rozeslaná dne 23. 3. 2016

87/2016
Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  

Plné znění částky 35 (2 MB)

Částka 34 rozeslaná dne 23. 3. 2016

86/2016
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves

Plné znění částky 34 (12 MB)

Částka 33 rozeslaná dne 21. 3. 2016

85/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

84/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Plné znění částky 33 (2 MB)

Částka 32 rozeslaná dne 21. 3. 2016

83/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

82/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb.

Plné znění částky 32 (6 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme