Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 12. týden 2017 (částky 29 – 30 Sb./ 10 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová částka. Plné znění právních předpisů v PDF.12. týden – 20. až 26. března 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 30 rozeslaná dne 22. 3. 2017

85/2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

84/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně

83/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Plné znění částky 30 (978 KB)

Částka 29 rozeslaná dne 20. 3. 2017

82/2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

81/2017
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie

80/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Plné znění částky 29 (3 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 10 rozeslaná dne 22. 3. 2017

19/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu – Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)

Plné znění částky 10 (6 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme