Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 12. týden 2018 (částka 22–25 Sb./12 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.12. týden – 19. březen až 25. březen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 25 rozeslaná dne 23. 3. 2018

46/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 25 (3 MB)

Částka 24 rozeslaná dne 23. 3. 2018

45/2018
Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Plné znění částky 24 (21 MB)

Částka 23 rozeslaná dne 23. 3. 2018

44/2018
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Plné znění částky 23 (1 MB)

Částka 22 rozeslaná dne 23. 3. 2018

43/2018
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Plné znění částky 22 (15 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 12 rozeslaná dne 23. 3. 2018

17/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

16/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2017 pozměňující pravidlo 51 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 13/17)

Plné znění částky 12 (507 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme