Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 12. týden 2020 (částka 36–42 Sb./8 Sb. m. s.)

V tomto týdnu bylo publikováno sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 42 rozeslaná dne 19. 3. 2020

112/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

111/2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.

110/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

109/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 42 (93 kB)

Částka 41 rozeslaná dne 18. 3. 2020

108/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

107/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

106/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.

Plné znění částky 41 (93 kB)

Částka 40 rozeslaná dne 17. 3. 2020

105/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

104/2020
Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Plné znění částky 40 (94 kB)

Částka 39 rozeslaná dne 18. 3. 2020

103/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

Plné znění částky 39 (458 kB)

Částka 38 rozeslaná dne 18. 3. 2020

102/2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 %

101/2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI %

100/2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %

Plné znění částky 38 (221 kB)

Částka 37 rozeslaná dne 16. 3. 2020

99/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

98/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

97/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

96/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Sdělení Tato částka je rozesílána přednostně před částkou 36/2020 Sb. PDF (52 kB)

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.

Pné znění částky 37 (348 kB)

Částka 36 rozeslaná dne 17. 3. 2020

95/2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020

94/2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci

93/2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

92/2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

91/2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Plné znění částky 36 (96 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 8 rozeslaná dne 17. 3. 2020

11/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)

Plné znění částky 8 (311 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme