Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 12. týden 2022 (částka 35–38 Sb./3–4 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno pět sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 38 rozeslaná dne 24. 3. 2022

70/2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Částka 37 rozeslaná dne 24. 3. 2022

69/2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. března 2022 

68/2022
Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny

Částka 36 rozeslaná dne 21. 3. 2022

67/2022
Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

66/2022
Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

65/2022
Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Částka 35 rozeslaná dne 21. 3. 2022

64/2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

63/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů 

62/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby 

61/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

60/2022
Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 4 rozeslaná dne 24. 3. 2022

8/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech (Rozhodnutí 2012/5) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států 

7/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Protokolu o perzistentních organických polutantech (Rozhodnutí 2009/1) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Částka 3 rozeslaná dne 21. 3. 2022

6/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování Slovenska při zpracování žádostí o schengenská víza z důvodu dočasného uzavření Velvyslanectví České republiky v Kábulu 

5/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování Maďarska při zpracování žádostí o schengenská víza z důvodu dočasného uzavření Velvyslanectví České republiky v Kábulu 

4/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme