Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 12. týden 2023 (částka 42 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 42 rozeslaná dne 20. 3. 2023

71/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Komentář

Dne 20. 3. 2023 byl ve Sbírce zákonů v částce 42 publikován Zákon č. 71/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Tato změna zákona reaguje na neočekávaně rychlý cenový růst ve druhém pololetí roku 2022 a zejména pak v lednu 2023. S ohledem na tento cenový vývoj považuje zákonodárce za nezbytné provést zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v mimořádném termínu, a to v červnu letošního roku.

Zákonodárce současně v důvodové zprávě k nadepsanému zákonu uvádí, že aktuální stav veřejných financí neumožňuje v tomto mimořádném termínu růst průměrného důchodu odpovídající dosavadní zákonné úpravě mimořádné valorizace.

Podle doposud platného vzorce by růst zásluhové složky důchodu odpovídal hodnotě 11,5 %, tedy částce v průměrné výši 1770 Kč. Nadepsaný zákon ovšem tuto míru růstu mění, a ačkoliv přidává každému penzistovi 400 Kč do základní výměry důchodu, která nově činí 4040 Kč, snižuje současně nárůst zásluhové části důchodu na hodnotu 2,3 %. Na základě nově zavedených pravidel se tak v praxi zvýší průměrný důchod o 760 Kč (namísto 1770 Kč) a překročí tak hranici 20 tisíc korun.

Vláda Petra Fialy označuje změnu valorizačního mechanismu za jeden z prvních kroků přijatých k posílení udržitelnosti důchodového systému. Na tento zákon by měla v průběhu letošního roku navazovat další opatření v rámci důchodové reformy. Proces přijetí zákona i zákon samotný provází od samého počátku nejistota a pochybnosti o jeho souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Opozice kritizuje vládu za přijetí zákona ve stavu legislativní nouze stejně jako za možné retroaktivní působení tohoto zákona, čímž by došlo k zásahu do právní jistoty českých občanů. Sám prezident Petr Pavel zákon po dlouhém rozhodování sice podepsal a dává vládě za pravdu, ale námitky opozice považuje rovněž za opodstatněné.

Na tom, zda je zákon ústavně konformní se v současné době neshodují ani ústavní právníci a lze tak očekávat, že se touto otázkou bude zabývat Ústavní soud v rámci řízení o návrhu na zrušení zákona či jeho části.

Zpět na začátek

Plné znění částky 42 (93 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme