Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2017 (částky 31 – 38 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována mj. novelizace vyhlášky o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.13. týden – 27. března až 2. dubna 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 38 rozeslaná dne 31. 3. 2017

97/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

96/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Plné znění částky 38 (542 KB)

Částka 37 rozeslaná dne 31. 3. 2017

95/2017
Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Plné znění částky 37 (2 MB)

Částka 36 rozeslaná dne 30. 3. 2017

94/2017
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

93/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

92/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Plné znění částky 36 (698 KB)

Částka 35 rozeslaná dne 29. 3. 2017

91/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

90/2017
Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

Plné znění částky 35 (583 KB)

Částka 34 rozeslaná dne 29. 3. 2017

89/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Plné znění částky 34 (548 KB)

Částka 33 rozeslaná dne 29. 3. 2017

88/2017
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 

Plné znění částky 33 (3 MB)

Částka 32 rozeslaná dne 29. 3. 2017

87/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Plné znění částky 32 (6 MB)

Částka 31 rozeslaná dne 27. 3. 2017

86/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 31 (43 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme