Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2018 (částka 26 Sb./13 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah a vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.13. týden – 26. březen až 1. duben 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 26 rozeslaná dne 29. 3. 2018

48/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

47/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 26 (257 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 13 rozeslaná dne 29. 3. 2018

19/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty

18/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům

Plné znění částky 13 (725 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme