Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2019 (částky 37–41 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.13. týden – 25. březen až 31. březen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 41 rozeslaná dne 29. 3. 2019

89/2019
Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

88/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

87/2019
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Částka 40 rozeslaná dne 27. 3. 2019

86/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

85/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Částka 39 rozeslaná dne 27. 3. 2019

84/2019
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

83/2019
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Částka 38 rozeslaná dne 27. 3. 2019

82/2019
Vyhláška o tabákových nálepkách

81/2019
Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy

Částka 37 rozeslaná dne 27. 3. 2019

80/2019
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme