Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2021 (částka 58–61 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 61 rozeslaná dne 31. 3. 2021

155/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 60 rozeslaná dne 31. 3. 2021

154/2021
Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Částka 59 rozeslaná dne 31. 3. 2021

153/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

152/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 

151/2021
Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu 

150/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 58 rozeslaná dne 31. 3. 2021

149/2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, CPI % 

148/2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, FIX %

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme