Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 13. týden 2022 (částka 39–42 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 42 rozeslaná dne 31. 3. 2022

77/2022
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 

Komentář

Jedná se o usnesení vydané podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, kterým vláda prodlužuje do 31. května 2022 23:59 hodin nouzový stav vyhlášený dne 2. března 2022. Důvodem vydání tohoto usnesení je nutnost reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky, která byla zapříčiněna ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. V souvislosti s prodloužením nouzového stavu zůstávají i nadále platná krizová opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení.

Zpět na začátek

76/2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

75/2022
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Částka 41 rozeslaná dne 31. 3. 2022

74/2022
Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

73/2022
Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost

Komentář

Nařízení vlády č. 73/2022 Sb. o příspěvku pro solidární domácnost, které nabylo účinnosti dne 11. dubna 2022 a pozbývá platnosti dne 31. března 2023.

Vláda tímto předpisem stanovuje podle § 8 odst. 6 a 7 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace podrobnosti poskytování příspěvku pro solidární domácnost.

Příspěvek se dle uvedeného zákona poskytuje fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou. Podmínkou pro poskytování příspěvku je, že se nejedná o ubytování v ubytovacím zařízení. Předmětné nařízení výše uvedené rozvádí v tom smyslu, že příspěvek náleží fyzické osobě v případě, že ubytování bylo v období kalendářního měsíce ubytované osobě poskytováno nejméně po dobu šestnácti po sobě jdoucích dnů. Za kalendářní měsíce březen až červen 2022 pak činí příspěvek částku výši 3.000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, přičemž lze zohlednit nejvýše čtyři osoby ubytované v jedné solidární domácnosti.

Zpět na začátek

Částka 40 rozeslaná dne 31. 3. 2022

72/2022
Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

Částka 39 rozeslaná dne 28. 3. 2022

71/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme