Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 14. týden 2015

V tomto týdnu bylo publikováno například nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byl publikován jeden dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.14. týden – 30. března až 5. dubna 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 30 rozeslaná dne 3. 4. 2015

62/2015
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

61/2015
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

Plné znění částky 30 (3 MB)

Částka 29 rozeslaná dne 2. 4. 2015

60/2015
Nařízení vlády o stanovení seznamučinností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Plné znění částky 29 (3 MB)

Částka 28 rozeslaná dne 2. 4. 2015

59/2015
Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

58/2015
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku

57/2015
Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Plné znění částky 28 (785 kB)

Částka 27 rozeslaná dne 31. 3. 2015

56/2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

55/2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

54/2015
Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Plné znění částky 27 (7 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 14 rozeslaná dne 31. 3. 2015

24/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14)

Plné znění částky 14 (924 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme