Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 14. týden 2016 (částky 40 – 42 Sb./ 7 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována jedna nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.14. týden – 4. až 10. dubna 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 42 rozeslaná dne 6. 4. 2016

111/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

110/2016
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy

109/2016
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5 000 Kč

Plné znění částky 42 (930 KB)

Částka 41 rozeslaná dne 6. 4. 2016

108/2016
Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

107/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

106/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

105/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

104/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 41 (3 MB)

Částka 40 rozeslaná dne 6. 4. 2016

103/2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

102/2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

101/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

100/2016
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let

99/2016
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

98/2016
Nařízení vlády o sazbách úhrady

97/2016
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

Plné znění částky 40 (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 7 rozeslaná dne 4. 4. 2016

15/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o akvizici a vzájemném poskytování služeb (USA-CZE-02) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických

Plné znění částky 7 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme