Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 14. týden 2018 (částky 27 – 28 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.14. týden – 2. duben až 8. duben 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 28 rozeslaná dne 4. 4. 2018

57/2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018

56/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

55/2018
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč

Plné znění částky 28 (187 kB)

Částka 27 rozeslaná dne 4. 4. 2018

54/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

53/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

52/2018
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

51/2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

50/2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

49/2018
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Plné znění částky 27 (13 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme