Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 15. týden 2016 (částky 43 – 44 Sb./8 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon o evidenci tržeb a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikována jedna nová smlouva. Plné znění právních předpisů v PDF.15. týden – 11. až 17. dubna 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 44 rozeslaná dne 13. 4. 2016

115/2016
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

114/2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony

Plné znění částky 44 (512 KB)

Částka 43 rozeslaná dne 13. 4. 2016

113/2016
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

112/2016
Zákon o evidenci tržeb

Plné znění částky 43 (633 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 8 rozeslaná dne 13. 4. 2016

16/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

Plné znění částky 8 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme