Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 15. týden 2017 (částky 42 – 43 Sb./ 11 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o částce pro účely životního a existenčního minima. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová částka. Plné znění právních předpisů v PDF.15. týden – 10. až 16. dubna 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 43 rozeslaná dne 13. 4. 2017

122/2017
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

121/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdyv národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

120/2017
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

119/2017
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč

118/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 43 (744 KB)

Částka 42 rozeslaná dne 13. 4. 2017

117/2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

116/2017
Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

115/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 42 (521 KB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 11 rozeslaná dne 10. 4. 2017

20/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Plné znění částky 11 (19 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme