Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 15. týden 2020 (částka 55–58 Sb.)

V tomto týdnu byl publikováno Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 58 rozeslaná dne 9. 4. 2020

158/2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

157/2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

156/2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Částka 57 rozeslaná dne 9. 4. 2020

155/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

154/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.

Částka 56 rozeslaná dne 6. 4. 2020

153/2020
Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření

152/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

151/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

150/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Částka 55 rozeslaná dne 8. 4. 2020

149/2020
Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

148/2020
Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme