Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2015

V tomto týdnu bylo publikováno například nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány čtyři nové dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.16. týden – 13. až 19. dubna 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 36 rozeslaná dne 15. 4. 2015

76/2015
Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

75/2015
Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

74/2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

73/2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Plné znění částky 36 (2 MB)

Částka 35 rozeslaná dne 15. 4. 2015

72/2015
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Plné znění částky 35 (12 MB)

Částka 34 rozeslaná dne 15. 4. 2015

71/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

70/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

69/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

68/2015
Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

Plné znění částky 34 (524 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 16 rozeslaná dne 14. 4. 2015

28/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o korekturách anglického autentického znění Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států

27/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států


Plné znění částky 16 (677 kB)

Částka 15 rozeslaná dne 14. 4. 2015

26/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 12/2014 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

25/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Plné znění částky 15 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme