Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2017 (částka 44 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována mj. novelizace nařízení vlády týkajícího se stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.16. týden – 17. až 23. dubna 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 44 rozeslaná dne 20. 4. 2017

126/2017
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

125/2017
Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

124/2017
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017

123/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 44 (15 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme