Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2020 (částka 59–66 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 66 rozeslaná dne 17. 4. 2020

179/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

178/2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

Plné znění částky 66 (92 kB)

Částka 65 rozeslaná dne 17. 4. 2020

177/2020
Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Plné znění částky 65 (98 kB)

Částka 64 rozeslaná dne 17. 4. 2020

176/2020
Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 2020 sp. zn. Pl. ÚS 26/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 64 (587 kb)

Částka 63 rozeslaná dne 16. 4. 2020

175/2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2022, 0,10 %

Plné znění částky 63 (99 kB)

Částka 62 rozeslaná dne 14. 4. 2020

174/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

173/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

172/2020
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Plné znění částky 62 (92 kB)

Částka 61 rozeslaná dne 15. 4. 2020

171/2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

170/2020
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

169/2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

Plné znění částky 61 (142 kB)

Částka 60 rozeslaná dne 15. 4. 2020

168/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

167/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

166/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

165/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

164/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

163/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

162/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 60 (193 kB)

Částka 59 rozeslaná dne 14. 4. 2020

161/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

160/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

159/2020
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Plné znění částky 59 (114 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme