Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2021 (částka 67–70 Sb./11–12 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2021

173/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 70 (89 kB)

Částka 69 rozeslaná dne 27. 4. 2021

172/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 

171/2021
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 

170/2021
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích  

Plné znění částky 69 (349 kB)

Částka 68 rozeslaná dne 23. 4. 2021

169/2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR % 

168/2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2032, 1,75 %

Plné znění částky 68 (196 kB)

Částka 67 rozeslaná dne 20. 4. 2021

167/2021
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu 

166/2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 

165/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 67 (95 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 12 rozeslaná dne 23. 4. 2021

17/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí

Plné znění částky 12 (511 kB)

Částka 11 rozeslaná dne 23. 4. 2021

16/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Plné znění částky 11 (31 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme