Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2022 (částka 46 Sb./6 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována čtyři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 46 rozeslaná dne 22. 4. 2022

88/2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 

87/2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2026, 6,00% 

86/2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2024, VAR % 

85/2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022-2024, 0,00%

Plné znění částky 46 (159 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 6 rozeslaná dne 21. 4. 2022

14/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Litevskou republikou při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz na Generálním konzulátu Litevské republiky v Grodnu 

13/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos 

12/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat 

11/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb

Plné znění částky 6 (89 kB)

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme