Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 16. týden 2024 (předpisy č. 87–95)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu. Nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů

Právní předpisy vyhlášeny dne 18. 4. 2024

95/2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

94/2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3, 4 a 5 obecně závazné vyhlášky obce Vlkančice č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

93/2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

92/2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.

Právní předpisy vyhlášeny dne 16. 4. 2024

91/2024
Zákon o munici

90/2024
Zákon o zbraních a střelivu

89/2024
Zákon, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb

88/2024
Zákon o správě voleb

87/2024
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme