Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 17. týden 2018 (částky 34 – 36 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.17. týden – 23. duben až 29. duben 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 36 rozeslaná dne 27. 4. 2018

71/2018
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019

Plné znění částky 36 (3 MB)

Částka 35 rozeslaná dne 27. 4. 2018

70/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

–/2018
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb.

Plné znění částky 35 (2 MB)

Částka 34 rozeslaná dne 27. 4. 2018

69/2018
Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017

68/2018
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

67/2018
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Plné znění částky 34 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme