Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 17. týden 2020 (částka 67–72 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 72 rozeslaná dne 24. 4. 2020

204/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

203/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

202/2020
Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Částka 70 rozeslaná dne 23. 4. 2020

198/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

197/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

196/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

195/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

194/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

193/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Částka 69 rozeslaná dne 24. 4. 2020

192/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

191/2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

190/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

189/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

188/2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

187/2020
Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

186/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

185/2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

Částka 68 rozeslaná dne 21. 4. 2020

184/2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2040, 1,50 %

Částka 67 rozeslaná dne 21. 4. 2020

183/2020
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

182/2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

181/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

180/2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme