Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 17. týden 2021 (částka 71–76 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 76 rozeslaná dne 30. 4. 2021

183/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

182/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Částka 75 rozeslaná dne 5. 5. 2021

181/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech  

180/2021
Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek  

Částka 74 rozeslaná dne 30. 4. 2021

179/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.  

178/2021
Nařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci

Částka 73 rozeslaná dne 30. 4. 2021

177/2021
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021

Částka 72 rozeslaná dne 27. 4. 2021

176/2021
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022

175/2021
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Částka 71 rozeslaná dne 27. 4. 2021

174/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme