Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 18. týden 2017 (částky 48 – 49 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.18. týden – 1. až 7. května 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 49 rozeslaná dne 5. 5. 2017

138/2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

137/2017
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice   

Plné znění částky 49 (25 MB)

Částka 48 rozeslaná dne 2. 5. 2017

136/2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů   

135/2017
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Plné znění částky 48 (553 KB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme