Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 18. týden 2018 (částka 37 Sb.)

V tomto týdnu byla publikována vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.18. týden – 30. duben až 6. květen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 37 rozeslaná dne 4. 5. 2018

75/2018
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

74/2018
Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

73/2018
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky

72/2018
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 37 (148 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme