Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 18. týden 2019 (částka 50 Sb.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.18. týden – 29. duben až 5. květen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 50 rozeslaná dne 2. 5. 2019

117/2019
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

116/2019
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

115/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme