Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 18. týden 2020 (částka 73–81 Sb./11 Sb. m. s.)

V tomto týdnu byl publikováno nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 81 rozeslaná dne 1. 5. 2020

224/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

223/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 81 (117 kB)

Částka 80 rozeslaná dne 30. 4. 2020

222/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

221/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

220/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

219/2020
Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

218/2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Plné znění částky 80 (118 kB)

Částka 79 rozeslaná dne 29. 4. 2020

217/2020
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

Plné znění částky 79 (115 kB)

Částka 78 rozeslaná dne 29. 4. 2020

216/2020
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021

Plné znění částky 78 (3 MB)

Částka 77 rozeslaná dne 29. 4. 2020

215/2020
Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

214/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 77 (127 kB)

Částka 76 rozeslaná dne 27. 4. 2020

213/2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

212/2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Plné znění částky 76 (93 kB)

Částka 75 rozeslaná dne 27. 4. 2020

211/2020
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Plné znění částky 75 (93 kB)

Částka 74 rozeslaná dne 27. 4. 2020

210/2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

209/2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

208/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.

207/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

Plné znění částky 74 (106 kB)

Částka 73 rozeslaná dne 27. 4. 2020

206/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

205/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 73 (176 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 11 rozeslaná dne 29. 4. 2020

19/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě

18/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bonnu dne 3. listopadu 1994

17/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 10. května 1993

16/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsané v Praze dne 12. listopadu 2004

15/2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bratislavě dne 2. července 2002

Plné znění částky 11 (2 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme