Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 18. týden 2021 (částka 77–79 Sb./13 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 79 rozeslaná dne 7. 5. 2021

188/2021
Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021  

Komentář

Dne 7. května 2021 bylo ve Sbírce zákonu v částce č. 79 vyhlášeno nařízení vlády č. 188/2021 Sb., o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021, které nabylo účinnosti hned následujícího dne.

Přijetím tohoto nařízení využila vláda stanovila další, v řadě již čtvrté, bonusové období. Přijetí tohoto nařízení dochází k prodloužení období pro poskytování kompenzačního bonusu, tentokrát o celý kalendářní měsíc květen. Obecná lhůta pro podání žádosti je stanovena
do 2. 8. 2021.

Více informací naleznete na webu Finanční správy ČR.

Zpět na začátek

Částka 78 rozeslaná dne 7. 5. 2021

187/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích  

186/2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích  

Částka 77 rozeslaná dne 7. 5. 2021

185/2021
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč

184/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 13 rozeslaná dne 3. 5. 2021

18/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme