Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 19. týden 2015

V tomto týdnu byla publikována například změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byly publikovány dva nové dokumenty. Plné znění právních předpisů v PDF.19. týden – 4. až 10. května 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

 

Částka 45 rozeslaná dne 7. 5. 2015

111/2015
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

110/2015
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

109/2015
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

108/2015
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

107/2015
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Plné znění částky 45 (17 MB)

Částka 44 rozeslaná dne 4. 5. 2015

106/2015
Nařízení vlády o oborech státní služby  

Plné znění částky 44 (686 kB)

Částka 43 rozeslaná dne 4. 5. 2015

105/2015
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

104/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

103/2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 43 (576 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 19 rozeslaná dne 7. 5. 2015

33/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku

32/2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě Světové meteorologické organizace, přijaté ve Washingtonu dne 11. října 1947

Plné znění částky 19 (2 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme