Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 19. týden 2018 (částka 38 Sb./16 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.19. týden – 7. květen až 13. květen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 38 rozeslaná dne 11. 5. 2018

76/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.

Plné znění částky 38 (407 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 16 rozeslaná dne 11. 5. 2018

22/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních

Plné znění částky 16 (193 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme