Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 19. týden 2020 (částka 82–86 Sb.)

V tomto týdnu byl publikován zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 86 rozeslaná dne 7. 5. 2020

235/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Částka 85 rozeslaná dne 7. 5. 2020

234/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Částka 84 rozeslaná dne 7. 5. 2020

233/2020
Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

232/2020
Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Částka 83 rozeslaná dne 6. 5. 2020

231/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

230/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

229/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

228/2020
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

Částka 82 rozeslaná dne 4. 5. 2020

227/2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

226/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

225/2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme