Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 19. týden 2024 (předpisy č. 110–114)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Právní předpisy vyhlášeny dne 7. 5. 2024

114/2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií

113/2024
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s dílčím pokovením „Tramvaj ČKD Tatra T3“

112/2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

111/2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/23 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodů 2, 5, 6, 7, 17 a 20 a čl. II nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

110/2024 (vyhlášen 16. 5. 2024)
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme