Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 2. týden 2016 (částka 2 Sb. / 1 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno například sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno sedm nových dokumentů. Plné znění právních předpisů v PDF.2. týden – 11. až 17. ledna 2016

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 2 rozeslaná dne 15. 1. 2016

7/2016
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

6/2016
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016-2019, 0,00 %

5/2016
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 2 (563 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 1 rozeslaná dne 13. 1. 2016

7/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015/2016

6/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu

5/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2015 – 2018

4/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Myanmarský svaz

3/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí vlády Nepálu

2/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2014

1/2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2012

Plné znění částky 1 (4 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme