Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 2. týden 2017 (částky 1 Sb./ 1 Sb. m.s.)

V tomto týdnu bylo publikováno mj. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn v přílohách Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží (Úmluva TIR). Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována 1 nová částka. Plné znění právních předpisů v PDF.2. týden – 9. ledna až 15. ledna 2017

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 1 rozeslaná dne 9. 1. 2017

7/2017
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 

6/2017
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

5/2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

4/2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

3/2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

2/2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1/2017
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.

Plné znění částky 1 (27 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 1 rozeslaná dne 9. 1. 2017

1/2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/

Plné znění částky 1 (49 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme