Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 2. týden 2018 (částky 2–4 Sb./1–2 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno mj. sdělení MZV o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách. Plné znění právních předpisů v PDF.2. týden – 8. leden až 14. leden 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 4 rozeslaná dne 11. 1. 2018

7/2018
Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Plné znění částky 4 (138 kB)

Částka 3 rozeslaná dne 9. 1. 2018

6/2018
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

5/2018
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018

4/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.

Plné znění částky 3 (104 kB)

Částka 2 rozeslaná dne 9. 1. 2018

3/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky

2/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 2 (1 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 2 rozeslaná dne 12. 1. 2018

2/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách

Plné znění částky 2 (19 MB)

Částka 1 rozeslaná dne 12. 1. 2018

1/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Akt Světové poštovní unie, přijatých v Dauhá dne 11. října 2012

Plné znění částky 1 (14 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme