Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 2. týden 2019 (částky 1–2 Sb./1 Sb m. s.)

V tomto týdnu byl publikován mj. zákon o spotřebních daních. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.2. týden – 7. leden 2018 až 13. leden 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 2 rozeslaná dne 10. 1. 2019

5/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

4/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

3/2019
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 2 (174 kB)

Částka 1 rozeslaná dne 7. 1. 2019

2/2019
Vyhláška o evidenci krytých bloků

1/2019
Nařízení vlády o oborech státní služby

Plné znění částky 1 (347 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 1 rozeslaná dne 7. 1. 2019

1/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu

Plné znění částky 1 (1 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme