Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 2. týden 2021 (částka 7–8 Sb./1 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 8 rozeslaná dne 15. 1. 2021

15/2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

14/2021
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

13/2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 8 (408 kB)

Částka 7 rozeslaná dne 11. 1. 2021

12/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 7 (87 kB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 1 rozeslaná dne 15. 1. 2021

1/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 117 a 118 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 12/20)

Plné znění částky 1 (752 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme