Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 2. týden 2023 (částka 3–6 Sb./3 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 6 rozeslaná dne 11. 1. 2022

11/2023
Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě

Plné znění částky (584 kB)

Částka 5 rozeslaná dne 11. 1. 2022

10/2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023 

9/2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstva obce konaných dne 7. ledna 2023 

8/2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023 

7/2023
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků 

6/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

Plné znění částky (698 kB)

Částka 4 rozeslaná dne 11. 1. 2022

5/2023
Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Plné znění částky (9 MB)

Částka 3 rozeslaná dne 11. 1. 2022

4/2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 57/22 k účinkům zrušujícího nálezu Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 na právní vztahy

Plné znění částky (2 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 3 rozeslaná dne 11. 1. 2022

5/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou, zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělským královstvím, zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání, o fungování a činnosti česko-španělských bilingvních tříd na gymnáziích v České republice

Plné znění částky 3 (953 kB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme