Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 20. týden 2015

Částka 49 rozeslaná dne 14. 5. 2015

V tomto týdnu byla publikována například změna nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v PDF.20. týden – 11. až 17. května 2015

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

115/2015
Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Plné znění částky 49 (2 MB)

Částka 48 rozeslaná dne 14. 5. 2015

114/2015
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015-2030, 0,95 %

Plné znění částky 48 (562 kB)

Částka 47 rozeslaná dne 13. 5. 2015

113/2015
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády

Plné znění částky 47 (520 kB)

Částka 46 rozeslaná dne 13. 5. 2015

112/2015
Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

Plné znění částky 46 (12 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme