Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 20. týden 2018 (částky 39–40 Sb./17 Sb. m.s.)

V tomto týdnu byla publikována vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.20. týden – 14. květen až 20. květen 2018

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 40 rozeslaná dne 18. 5. 2018

79/2018
Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

Plné znění částky 40 (8 MB)

Částka 39 rozeslaná dne 15. 5. 2018

78/2018
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

77/2018
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Plné znění částky 39 (3 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 17 rozeslaná dne 18. 5. 2018

23/2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Plné znění částky 17 (3 MB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme