Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 21. týden 2019 (částka 54–56 Sb./15 Sb m. s.)

V tomto týdnu byla publikována mj. vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována dvě sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.21. týden – 20. květen až 26. květen 2019

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 56 rozeslaná dne 24. 5. 2019

130/2019
Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Plné znění částky 56 (803 kB)

Částka 55 rozeslaná dne 24. 5. 2019

129/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.

Plné znění částky 55 (186 kB)

Částka 54 rozeslaná dne 22. 5. 2019

128/2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 54 (31 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 15 rozeslaná dne 24. 5. 2019

21/2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017

Plné znění částky 15 (503 kB)

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme