Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 20. týden 2022 (částka 60–61 Sb./8 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 61 rozeslaná dne 20. 5. 2022

122/2022
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického 

121/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 

120/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

Plné znění částky 61 (342 kB)

Částka 60 rozeslaná dne 17. 5. 2022

119/2022
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/18 ve věci návrhu na zrušení části § 65 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

118/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

117/2022
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Mikulov“ po 5 000 Kč

Plné znění částky 60 (3 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 8 rozeslaná dne 17. 5. 2022

16/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašuje Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU

Plné znění částky 61 (349 kB)

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme