Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 20. týden 2022 (částka 60–61 Sb./8 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikována vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 61 rozeslaná dne 20. 5. 2022

122/2022
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického 

121/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 

120/2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

Částka 60 rozeslaná dne 17. 5. 2022

119/2022
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/18 ve věci návrhu na zrušení části § 65 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

118/2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

117/2022
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Mikulov“ po 5 000 Kč

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 8 rozeslaná dne 17. 5. 2022

16/2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašuje Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme