Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 20. týden 2023 (částka 64–67 Sb./14–15 Sb. m.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, a zákon o zaměstnanosti. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována tři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 67 rozeslaná dne 19. 5. 2023

130/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 67 (26 MB)

Částka 66 rozeslaná dne 17. 5. 2023

129/2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

128/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 

127/2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.

Plné znění částky 66 (3 MB)

Částka 65 rozeslaná dne 15. 5. 2023

126/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

125/2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 65 (108 kB)

Částka 64 rozeslaná dne 15. 5. 2023

124/2023
Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 92/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 2 a § 16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb.

Plné znění částky 64 (3 MB)

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 15 rozeslaná dne 19. 5. 2023

22/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o opravách vrtulníků provozovaných Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie

21/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Společným štábem o přidělování styčných důstojníků Ministerstva obrany České republiky ke Společnému štábu

Plné znění částky 15 (2 MB)

Částka 14 rozeslaná dne 19. 5. 2023

20/2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob

Plné znění částky 14 (2 MB)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme